2002 USA HOCKEY SR. ELITE NATIONAL CHAMPIONS
New York St. Nicks